ชื่อ - นามสกุล :นางสิริญญา เรืองขจรเมธี
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการสถานศึกษา
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ
ที่อยู่ :285/19 หมู่ 14 ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา
กลุ่ม / แผนก : บุคลากร กศน.อำเภอแม่ใจ
หน้าที่ในกลุ่ม : ผู้บริหาร