ชื่อ - นามสกุล :นางสาวสุกัญญา ประสงค์
ตำแหน่ง :ครูผู้สอนคนพิการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :26/3 ถนนรอบเวียงประตูชัย ตำบลเวียง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56130
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการศึกษานอกระบบฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานอัธยาศัย
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานภาคีเครือข่ายฯ
หน้าที่ในกลุ่ม :
กลุ่ม / แผนก : บุคลากร กศน.อำเภอแม่ใจ
หน้าที่ในกลุ่ม : รับผิดชอบกลุ่มนักศึกษาพิการ