ชื่อ - นามสกุล :นางสาวพิมพ์นารา เขื่อนเชียงสา
ตำแหน่ง :ครูผู้ช่วย
หน้าที่หลัก :งานบุคลากร/งานการศึกษาต่อเนื่อง/งานข้อมูลสารสนเทศ
ที่อยู่ :96 หมู่8 ตำบลเวียง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มอำนวยการ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบุคลากร/งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มงานการศึกษานอกระบบฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานการศึกษาต่อเนื่อง
กลุ่ม / แผนก : บุคลากร กศน.อำเภอแม่ใจ
หน้าที่ในกลุ่ม : งานบุคลากร/งานการศึกษาต่อเนื่อง